BRANKAER BV, met als maatschappelijke zetel te, Joseph Kumpsstraat 43A,1560 Hoeilaart, België wordt hier verder aangeduid als BRANKAER.

Persoonsgegevens
Geslacht
Taal
E-mailadres

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Je te informeren van onze diensten en producten.
Je te informeren over onze vacatures.
Je uit te nodigen voor beurzen of events.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
BRANKAER neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. BRANKAER verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
BRANKAER gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BRANKAER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

INDIVIDUELE RECHTEN VOLGENS DE GDPR-REGLEMENTERING
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brankaer.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy.

UITOEFENING VAN DE INDIVIDUELE RECHTEN
BRANKAER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.